Overige tarieven
Uurtarief € 42.50
Pro forma opmaken en afhandelen verzekeringsagent  € 42.50.-  (kosten vervallen indien u het bij ons laat repareren)

Terug